วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

หลวงพี่เท่ง3

ชอบหนังหลวงพี่เท่ง3เพราะเป็นหนังที่ดูแล้วให้ข้อคิด วิเคราะห์ และ มีควาสนุกหลายอย่าง